WhatsApp Image 2021-01-18 at 20.19.48.jp

BƏHRUZ ORUCOV

VƏKİL - AR VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜ

 

Telefon:
(055) 241-70-70

 

Email:

orujov.bahruz@gmail.com

 

Adres:

AZURE BİZNES MƏRKƏZİ OFİS 124

Nobel prospekti, 15

Doğum tarixi:

25 noyabr 1986

Перекрытие Треугольники
İŞ TƏCRÜBƏSİ
 
pexels-marcos-bais-5012380.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • Vəkil Bəhruz Orucov
 • White Instagram Icon

HAQQIMDA

Mən, Orucov Bəhruz Teymur oğlu 25.11.1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akadameyasının Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2009-2020-ci illərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi - Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təhqiqat və ibtidai araşdırma orqanlarında xidmət etmişəm. 10 ildən çox hüquq sahəsində professional təcrübəm var. 2020-ci  ildən Vəkil, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüyəm. Mülki və Cinayət işləri üzrə peşəkar təcrübəyə malikəm.

Перекрытие Треугольники
TƏHSİL
 
gabriel-ghnassia-VmS8VQ0n39Q-unsplash.jp
2009—2020

TƏHQİQAT və İBTİDAİ ARAŞDIRMA ORQANLARI

MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİ

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİ

www.dtx.gov.az

2020-
XƏTAİ 21 SAYLI VƏKİL BÜROSU
VƏKİL

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI

https://barassociation.az/

aaron-burden-CKlHKtCJZKk-unsplash.jpg
2004—2009

HÜQUQŞÜNASLIQ

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİNİN HEYDƏR ƏLİYEV adına AKADEMİYASI

06 Aprel-21 Aprel 2016
SERTİFİKAT

George C.Marshall, European Center for Security Studies Program on countering transnationalorganized crime (CTOC), Garmisch-Partenkirchen, Germany
 

1-15 Noyabr
2013
SERTİFİKAT

NATO SCHOOL Oberammergau, NATO CBRN Defence Orientation Course

06-08 İyun 2012
SERTİFİKAT
 

The Public Order Department of the Turkish National Police, Ankara, Turkey, Investigation
Techniques of Human Trafficking Crimes

 

Перекрытие Треугольники
PORTFOLİO
 
Перекрытие Треугольники
Перекрытие Треугольники
ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ
 
pexels-pixabay-159832.jpg
 • Dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında və təşkilatlarda, o cümlədən xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fiziki və hüquqi şəxslərin nümayəndəliyinin həyata keçirilməsində;

 • Hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar və arayışlar verilməsində;

 • Ərizələrin, şikayətlərin və hüquqi xarakterli sənədlərin tərtib edilməsində;

 • Fiziki və hüquqi şəxslərə lazımi hüquqi yardım göstərilməsində, onların fəaliyyətinin hüquqi təminatının həyata keçirilməsində;

 • Digər növ hüquqi yardım göstərilməsində.

Перекрытие Треугольники
XİDMƏTLƏR
 
 1. KORPORATİV (ŞİRKƏT) VƏ KOMMERSİYA HÜQUQU

 2. MÜQAVİLƏLƏRİN HAZIRLANMASI VƏ TƏRTİBİ

 3. CİNAYƏT, MÜLKİ VƏ İNZİBATİ MÜSTƏVİDƏ VƏKİL XİDMƏTLƏRİ

 4. MƏHKƏMƏ MÜBAHİSƏLƏRİ

 5. ƏMƏK VƏ MƏŞĞULLUQ HÜQUQU

 6. NEFT VƏ QAZ HÜQUQU

 7. MİQRASİYA HÜQUQU

 8. TİKİNTİ HÜQUQU

 9. ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI

 10. AİLƏ və NİGAH HÜQUQU

 11. VERGİ HÜQUQU